Historie hospodářského dvora ve Vyšínku

Bývalý panský dvůr ve Vyšínku byl založen roku 1739 hrabětem Filipem Josefem Kinským. Ten koupil celé zlonické panství, vybudoval zde své sídlo a v blízkém okolí založil několik velkých zemědělských dvorů. K panství patřily rozsáhlé pozemky v úrodné krajině Podřípska. Velkorysá stavební činnost hraběte Kinského, významného představitele české šlechty své doby, zahrnovala mimo jiné i nákladné, bohatě zdobené a dokonale řemeslně provedené hospodářské stavby navržené tehdejšími předními architekty. Jednou z takových staveb je barokní sýpka v areálu hospodářského dvora ve Vyšínku. Bývalý panský dvůr je státem chráněnou památkou.
Po pozemkové reformě ve 20. letech 20. století došlo k dělení a zestátnění části pozemků v majetku šlechty. Ve Vyšínku vznikl tzv. zbytkový statek s cca 60 ha okolních pozemků, na nichž se nacházela pole, zahrady, sady, také 2 lesíky a lom na pískovec.
Můj dědeček Josef Kulhánek, který pracoval na panství Kinských jako hospodářský adjunkt, koupil od státu tento zbytkový statek. Pocházel z chudých poměrů, na tuto koupi si vzal hypotéku, kterou splácel do konce života. Dokonce i poté, kdy byl i s rodinou ze statku vystěhován komunisty. Moji prarodiče na statku hospodařili od roku 1923 do roku 1950.
V roce 1950 se stal dvůr ve Vyšínku součástí Státního statku Zlonice. Zpočátku v obytném stavení bydlel správce, později zaměstnanci. V 60. letech 20. století byl na nejúrodnějším poli za stodolou postaven vepřín, který se dále rozšiřoval. K chovu prasat byly využívány i ostatní budovy původního dvora včetně obytného domu. V 80. letech 20. století byla zbourána celá severní strana původně uzavřeného dvora a jeho plocha včetně bývalých zahrad se používala jako skladiště ojetých pneumatik a vyřazené zemědělské techniky. Krátce předtím, než měl být zbourán i zcela zdemolovaný obytný dům, se dostal Státní statek Zlonice do likvidace a došlo k restitucím.
Statek v dezolátním stavu byl v restituci vrácen mému otci Jaroslavu Kulhánkovi a mé tetě Věře Cvrčkové. Oba již byli v důchodu a na své hospodářství se za těchto podmínek již vrátit nechtěli. Rovněž část pozemků, které původně ke dvoru náležely, byla rozprodána.
Rodinného dědictví jsem se ujala spolu se svým strýcem Ivanem Vitouškem v roce 1996. V prvních letech bylo nutno věnovat se převážně obnově zdevastovaných budov i pozemků. Vzhledem k tomu, že jde o historický areál, který neodpovídá zcela potřebám současného zemědělského podniku, hledali jsme i jiné možnosti, jak dvůr využívat . V roce 2001 jsme založili občanské sdružení Aranka – Dvůr Vyšínek, které pracovalo hlavně s místními dětmi, organizovalo jezdecký výcvik a další volnočasové i výchovně vzdělávací programy. Jeho činnost se zaměřovala i na ochranu přírody a krajiny a na propagaci ekologického zemědělství.
Pozemky náležející ke dvoru ve Vyšínku v současné době obhospodařuje firma MH ekofarm, s. r. o. Na polích se pěstují obilniny, luštěniny, krmiva pro zvířata (koně, ovce). Přímo ze dvora je možno po předchozí dohodě zakoupit ovoce, ořechy a některé druhy zeleniny a bylin dle aktuální nabídky.