Dvůr Vyšínek je certifikované ekologické hospodářství blízko Prahy, které Vám nabízí:

Prodej ovoce, ořechů a bylinek v bio kvalitě
Svou produkci prodáváme přímo zákazníkům.
Prodej jablečného moštu
Exkurze a jednodenní programy s enviromentální tématikou
Prohlídka areálu (dvůr s volně chovanými hospodářskými zvířaty, sad, stromořadí v otevřené krajině, přirozená obnova lesa, památkově chráněné budovy bývalého panského dvora a historický vývoj zemědělské produkce, dobová expozice v barokní sýpce)