Dvůr Vyšínek je certifikované ekologické hospodářství blízko Prahy, které Vám nabízí:

Prodej zeleniny, ovoce, ořechů a bylinek v bio kvalitě
Svou produkci prodáváme přímo zákazníkům-spotřebitelům formou vlastních biobedýnek. Nepodporujeme činnost překupníků a zaručujeme původ našeho zboží. Každý z databáze zákazníků může osobně poznat farmáře i místo, kde ovoce a zelenina, kterou v bedýnce kupuje, vyrostla a jak byla pěstována.
Prodej domácích vajec a moštů
Doplňkový sortiment pro odběratele bedýnek
Exkurze a jednodenní programy s enviromentální tématikou
Prohlídka areálu (dvůr s volně chovanými hospodářskými zvířaty, zahrada, sad, stromořadí v otevřené krajině, přirozená obnova lesa, památkově chráněné budovy bývalého panského dvora a historický vývoj zemědělské produkce, dobová expozice v barokní sýpce)